Hoạt động ngân hàng tháng 5/2011: Trái chiều tín dụng ngoại tệ và tiền đồng

Tiền gửi bằng ngoại tệ T5/2011 giảm 1,96% so với tháng trước trong khi cho vay ngoại tệ lại tiếp tục tăng. NHNN đã mua ròng 877 triệu USD từ đầu năm đến nay.

Hôm nay (06/06), NHNN đã chính thức công bố tình hình tiền tệ, tín dụng trong tháng 5/2011.

 

 

Cho vay bằng ngoại tệ tiếp tục tăng

Theo số liệu của SBV công bố, tăng trưởng tín dụng đối với nền kính tế tính đến ngày 19/5/2011 ước tăng 6,07%; tính riêng trong tháng 5, tín dụng đối với nền kinh tế ước tăng 0,01% cho tháng trước trong đó tín dụng bằng VND giảm 0,64%, tín dụng bằng ngoại tệ tăng 2,19% so với tháng trước.

Theo số liệu mới nhất từ Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu, tăng trưởng tín dụng đối với nền kinh tế tính đến 31/5/2011 tăng 6,92% so với cuối năm 2010.

Tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến 19/5/2011 ước tăng 0,56% so với tháng trước, trong đó tiền gửi bằng VND tăng 1,32%, tiền gửi bằng ngoại tệ giảm 1,96%. So với cuối năm trước, tổng số dư tiền gửi của khách hàng ước tăng 1,4%.

Các con số trên cho thấy NHTM đã hạn chế tối đa việc cho vay trong tháng 5 (tăng trưởng tín dụng gần như đi ngang – tăng 0,01% so với tháng trước). Điều đáng chú ý là trong khi tiền gửi bằng ngoại tệ giảm 1,96% so với tháng trước thì xu hướng cho vay bằng ngoại tệ lại tiếp tục tăng (tăng 2,19% so với tháng trước).

Lượng tiền gửi VND tăng mạnh bởi tháng 5 vừa qua lãi suất huy động thực tế đã có lúc lên sát 20%/năm cho kỳ hạn 1 tháng tại một số ngân hàng nhỏ.

Tổng phương tiện thanh toán đến 19/5/2011 ước tăng 0,28% so với tháng trước và tăng 1,57% so với cuối năm 2010; trong đó tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng giảm 1,37% so với tháng trước và so với cuối năm trước tăng 2,59%.

Lãi suất cho vay VND bình quân tăng 3%/năm so với cuối năm 2010

Theo số liệu của SBV, lãi suất cho vay VND bình quân thực tế khoảng 18,3%/năm, tăng 3%/năm so với cuối năm 2010; trong đó:

– Lãi suất cho vay của nhóm NHTM nhà nước khoảng 17,3%/năm (cho vay nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu khoảng 16,6%/năm, cho vay sản xuất – kinh doanh khác khoảng 18,5%/năm),

– Lãi suất cho vay tại nhóm NHTM cổ phần 19,7%/năm (cho vay nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu khoảng 18,7%/năm, cho vay sản xuất kinh doanh khác khoảng 19,2%/năm); chênh lệch giữa lãi suất cho vay và huy động VND bình quân là 2,9%/năm.

Lãi suất cho vay trên thị trường liên ngân hàng từ giữa tháng 5 đến nay có xu hướng giảm so với cuối tháng trước, hiện nay lãi suất cho vay qua đêm ở mức 13%/năm, lãi suất cho vay 1 tuần ở mức 15%/năm, lãi suất cho vay 2 tuần – 1 tháng ở mức 18%/năm.

NHNN đã mua ròng 877 triệu USD từ đầu năm đến nay

Thị trường ngoại hối tiếp tục có những chuyển biến tích cực, trạng thái ngoại tệ của NHTM được cải thiện, tâm lý thị trường ổn định hơn, thị trường ngoại tệ tự do tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ và hầu như không có giao dịch.

Các NHTM tiếp tục mua ròng ngoại tệ từ khách hàng và Ngân hàng Nhà nước đã mua ròng khoảng 877 triệu USD từ đầu năm đến nay. Con số được Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho hay tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ, chiều 3/6 là riêng trong tháng 5, NHNN đã mua ròng 1,2 tỷ USD bổ sung cho dự trữ ngoại hối quốc gia.

Tỷ giá USD/VND bình quân liên ngân hàng có xu hướng giảm, tỷ giá mua – bán của các NHTM dưới mức trần cho phép. Ngày 26/5/2011, tỷ giá bình quân liên ngân hàng ở mức 20.658 VND/USD, tỷ giá niêm yết của các NHTM ở mức 20.550-20.650 VND/USD.

Phương Mai
Theo SBV
Nguồn CafeF

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: