Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD thực hiện đúng quy định về mức lãi suất huy động và cho vay bằng VND

Ngày 16/6/2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có công văn số 4605/NHNN-CSTT về lãi suất huy động và cho vay bằng đồng Việt Nam gửi các tổ chức tín dụng (TCTD) và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Theo đó, để thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 05/6/2011 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2011 và quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất, tại văn bản vừa ban hành, Thống đốc NHNN yêu cầu:

Các tổ chức tín dụng phải thực hiện đúng quy định về mức lãi suất huy động tối đa bằng đồng Việt Nam tại Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 03/3/2011 quy định về mức lãi suất huy động tối đa bằng đồng Việt Nam. Đồng thời, các tổ chức tín dụng tiết kiệm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất, áp dụng lãi suất cho vay ở mức hợp lý, nhất là đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa & nhỏ, và công nghiệp phụ trợ.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra tính tuân thủ, chấp hành kỷ cương của các tổ chức tín dụng và xử lý nghiêm đối với tổ chức tín dụng vi phạm quy định của pháp luật về lãi suất huy động tối đa bằng đồng Việt Nam bằng biện pháp hạn chế phạm vi và địa bàn kinh doanh, tạm đình chỉ một số hoạt động ngân hàng, áp dụng tỷ lệ an toàn hoạt động kinh doanh, xử lý hành chính đối với tổ chức và cá nhân vi phạm.

Thống đốc NHNN đề nghị Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam yêu cầu các thành viên Hiệp hội chấp hành nghiêm các quy định về lãi suất của Chính phủ và NHNN Việt Nam.

Cùng ngày, Thống đốc NHNN có văn bản số 1606/NHNN-CSTT đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp chỉ đạo, xử lý vấn đề lãi suất của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

CKH
Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: