Nhìn lại các chính sách điều hành của NHNN trong 6 tháng đầu năm 2011

NHNN đã có những điều chỉnh trong điều hành chính sách tiền tệ nhằm chủ động kiểm soát lạm phát và bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ.

Sáu tháng đầu năm 2011, thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 9/01/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, NHNN đã có những điều chỉnh trong điều hành chính sách tiền tệ nhằm chủ động kiểm soát lạm phát và bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ.

Điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ

– Điều chỉnh tăng lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ, lãi suất kỳ hạn 7 ngày trên nghiệp vụ thị trường mở từ mức 9%/năm lên mức 11%/năm.

– Điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ (nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn, hoán đổi ngoại tệ) nhằm hỗ trợ vốn thanh toán cho các tổ chức tín dụng, đáp ứng khả năng chi trả trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão.

– Điều chỉnh tăng 9,3% tỷ giá bình quân liên ngân hàng từ mức 18.932 lên mức 20.693 VND/USD áp dụng tại ngày 11/02/2011 và thu hẹp biên độ ấn định tỷ giá giao dịch của các tổ chức tín dụng so với tỷ giá bình quân liên ngân hàng từ ± 3% xuống ± 1%.

– Chỉ đạo việc kiểm tra, xử lý các trường hợp đầu cơ, găm giữ, kinh doanh trái pháp luật vàng, ngoại tệ làm rối loạn thị trường.

– Nhằm đảm bảo an toàn hoạt động của toàn hệ thống, NHNN đã yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện cho vay và cơ cấu lại thời hạn trả nợ, phân loại tín dụng, trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Không được thực hiện các biện pháp nhằm che giấu nợ xấu; thực hiện việc kiểm toán nội bộ, kiểm soát, đánh giá thực hiện quy định của pháp luật và quy định nội bộ về tín dụng, phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời nguy cơ rủi ro tín dụng.

– Tạm thời ngừng xem xét đề nghị mở phòng giao dịch của tổ chức tín dụng kể từ ngày 25/2/2011; Cho phép các NHTM và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mở ATM theo quy định.

Kiểm soát tăng trưởng tín dụng, điều chỉnh các mức lãi suất điều hành

– Yêu cầu các tổ chức tín dụng xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch tăng trưởng tín dụng dưới 20% trong suốt cả năm 2011; tập trung vốn tín dụng cho lĩnh vực phát triển sản xuất kinh doanh, nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa; giảm tốc độ và tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất trong tổng dư nợ xuống mức 22% đến 30/6/2011 và 16% đến 31/12/2011.

NHNN xử lý nghiêm những trường hợp tổ chức tín dụng xây dựng và thực hiện tốc độ tăng trưởng tín dụng trên 20% trong năm 2011.

– Từng bước điều chỉnh tăng các mức lãi suất điều hành; trong đó, lãi suất tái cấp vốn và lãi suất cho vay qua đêm được điều chỉnh tăng dần từ mức 11%/năm lên mức 14%/năm, lãi suất tái chiết khấu tăng dần từ mức 7%/năm lên 13%/năm, lãi suất nghiệp vụ thị trường mở từ mức 11%/năm lên mức 15%/năm.

Điều chỉnh tăng dần tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng (tăng 2% kể từ kỳ dự trữ bắt buộc tháng 5/2011 và tăng 1% kể từ kỳ dự trữ bắt buộc tháng 6/2011).

– Điều hành lượng tiền cung ứng, nghiệp vụ thị trường mở phù hợp với nhu cầu của thị trường tiền tệ .

– Quy định lãi suất huy động tối đa bằng VND và ngoại tệ của các TCTD đối với khách hàng; quy định tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn đối với tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn; quy định về thu phí trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng; thu hẹp đối tượng cho vay bằng ngoại tệ của các tổ chức dụng…

Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý ngoại tệ, vàng:

– Phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổ chức các đợt kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp mua – bán, kinh doanh ngoại tệ, vàng trái pháp luật.

Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng theo hướng bổ sung và nâng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về quản lý ngoại tệ và vàng.

Yêu cầu NHNN các chi nhánh tỉnh, thành phố rà soát, kiểm tra và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Đại lý đổi ngoại tệ đối với các Đại lý không có địa điểm đặt bàn đổi ngoại tệ theo đúng quy định và các Đại lý vi phạm các quy định về hoạt động đổi ngoại tệ.

– Ban hành quy định chấm dứt huy động và cho vay bằng vàng của tổ chức tín dụng. Ban hành mới quy định về việc mua bán ngoại tệ của Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước theo hướng mở rộng đối tượng thực hiện gồm các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp thành viên là doanh nghiệp nhà nước.

Nguyễn Yến
Theo SBV
Nguồn CafeF

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: