NHNN yêu cầu triển khai kết nối mạng lưới POS trên toàn quốc

Ngày 27/6/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn số 4896/NHNN-TT yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ và các tổ chức thanh toán thẻ phối hợp triển khai kết nối mạng lưới POS trên toàn quốc.

Theo đó, để triển khai việc kết nối liên thông mạng lưới POS và phát triển thanh toán thẻ qua POS một cách thống nhất, hiệu quả trên toàn quốc, NHNN đề nghị các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ phối hợp triển khai một số công việc, cụ thể:

Chỉ đạo các Chi nhánh trong hệ thống triển khai thực hiện chủ trương của NHNN, đảm bảo hoàn thành kết nối liên thông mạng lưới POS trước ngày 31/12/2011;

Liên hệ, phối hợp với các công ty chuyển mạch thẻ và hỗ trợ các Chi nhánh lập kế hoạch triển khai thực hiện cập nhật phần mềm cho các máy POS và tiến hành chạy thử kỹ thuật (áp dụng kinh nghiệm triển khai tại 03 thành phố lớn là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng) để đảm bảo sự kết nối liên thông hệ thống POS tại từng địa bàn. Đồng thời, tạo điều kiện cho các Chi nhánh trang bị mới hoặc nâng cấp hệ thống POS đạt tiêu chuẩn, có khả năng tương thích để có thể chấp nhận thanh toán thẻ ngân hàng của các tổ chức khác.

NHNN cũng yêu cầu, trong thời gian triển khai, tổ chức phát hành thẻ và các tổ chức thanh toán cần bố trí nhân lực có chuyên môn để hỗ trợ các Chi nhánh triển khai tốt nhiệm vụ; Chỉ đạo các Chi nhánh tổ chức, thực hiện một số chương trình, cách thức, phương pháp khuyến khích sử dụng thẻ qua POS như khuyến mại, giảm giá, khấu trừ, tích điểm, cam kết không thu phí…

SN
Nguồn Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: