Các chỉ số tài chính

PMI (Purchasing Managers Index)  – chỉ số tổng hợp về tình hình sản xuất của Mỹ và là một trong những chỉ số mang tính dự báo quan trọng nhất của nước này.
PMI là gì?
Chỉ số PMI được viện quản lý nguồn cung Mỹ (ISM- Institution for Supply Managerment) công bố thường kì vào ngày đầu tiên của mỗi tháng, cho thấy bức tranh toàn cảnh về tình hình sản xuất của tháng trước đó.
Chỉ số này được xây dựng dựa trên cơ sở điều tra, tổng hợp ý kiến của hơn 400 Giám đốc mua hàng trên toàn nước Mỹ về 5 lĩnh vực chính với trọng số cho từng lĩnh vực khác nhau:  sản lượng  (0,25%), số đơn đặt hàng mới (0,3%), tình hình giao hàng của nhà cung cấp (0,15%), lượng hàng tồn kho (0,1%), tình hình việc làm (0,2%).
Khoảng dao động của PMI là từ 0 đến 100, trong đó đặc biệt quan trọng là mốc 50, ranh giới giữa sự thu hẹp và mở rộng sản xuất. Do đó, các nhà đầu tư trên thế giới luôn theo dõi rất sát sao về diễn biến của chỉ số này để ra quyết định đầu tư mỗi khi nền kinh tế có dấu hiệu chuyển biến.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: